zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Witamy na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

ulotka CKU

 

Interesujesz nas Ty, Drogi Słuchaczu, a nie Twoje pieniądze.
Poznaj 12 powodów, dla których warto wybrać CKU w Siedlcach

 

ZŁOTA DWUNASTKA” - 12 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ CKU

   

 1. Jesteśmy szkołą publiczną- więc nie płacisz za naukę
 2. Uczysz się w systemie zaocznym - 2 dni w tygodniu (co tydzień lub co dwa tygodnie)
 3. W szkole jest przyjazna atmosfera - zrozumiemy Twoje problemy z pracą, zdrowiem, opieką nad dzieckiem, .... i pomożemy Ci
 4. W szkole pracuje dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra - w większości to egzaminatorzy, którzy wiedzą jak dobrze przygotować Cię do egzaminów
 5. Mamy wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 6. Mamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 7. Możesz bezpłatnie skorzystać z Internetu w Multimedialnym Centrum Informacji zlokalizowanym w bibliotece szkolnej
 8. Polecane przez nauczycieli literaturę i podręczniki wypożyczysz bezpłatnie w doskonale wyposażonej bibliotece szkolnej
 9. Stosujemy nowoczesne metody nauczania
 10. Wiele się u nas dzieje- jeśli chcesz rozwijać swoje pasje artystyczne, historyczne, ekonomiczne, ... - masz na to szanse
 11. Mamy dobrą lokalizację, dogodny dojazd
 12. Jesteśmy szkołą z tradycją - istniejemy od ponad 60 lat, nie znikniemy z rynku edukacyjnego
Wersja do druku

Aktualności

Międzynarodowa konferencja na temat tutoringu

30.03.2017

29 marca 2017 grupa nauczycieli z Siedlec, w tym również z naszego Centrum uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej nt. Tutoring jako modelowa propozycja systemowego oddziaływania w procesie resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Konferencja miała miejsce w Warszawie w sali kolumnowej Sejmu. W jej trakcie uczestnicy wysłuchali wystąpień prof. dra hab. Andrzeja Bałandynowicza Wartości osobowe, wspólnotowe i kulturowe podstawą tutoringu w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ks. prof. dra hab. Henryka Skorowskiego Kryzys wartości we współczesnym świecie a zachowania ryzykowne młodzieży, który także moderował panel, prof. dra hab. Stefana Kwiatkowskiego  Tutoring jako metoda rozwoju kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem, ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego Religijność a społeczne wykluczenie młodzieży.

Pani Ilona Kucińska-Boberek mówiła o swoich spostrzeżeniach z pracy trenerskiej, o tutorach i ich pracy z podopiecznymi a także o znaczeniu zaufania.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 w Warszawie w swoim wystąpieniu przedstawiła dobre praktyki związane ze stosowaniem tutoringu w CKU Nr 5 w Warszawie oraz w CKU w Siedlcach. Stwierdziła, że jest to niełatwe zadanie. Podopieczni z reguły są osobami zagubionymi o niskiej samoocenie, zamkniętymi w sobie. Brakuje im odwagi do rozmowy, uważają się za mało wartościowych i przegranych. Dość często zdarza się, że tutor jest pierwszą, bądź jedną z niewielu osób, które chcą słuchacza wysłuchać i pochylić się nad jego problemami. Metoda tutoringu jednocześnie uczy podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.

O doświadczeniach w pracy metodą tutorignu w Turcji mówiła dr Zuhal Gökdemir z Uniwersytetu w Akdeniz, natomiast efekty pracy tą metodą w Hiszpanii prezentowała pani Teresa Rodrigez Nuez.

Z wystąpień osób wdrażających metodę tutoringu wynikało, że w większości przypadków  przynosi ona pozytywne efekty. Potwierdzają to również referaty wygłoszone przez przedstawicieli świata nauki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii autorstwa Piotra Kowalczuka.

O wielkich Polakach w Centrum

23.03.2017

Człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć,

jeśli chce żyć przyzwoicie

 

23 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizowano seminarium poświęcone Adamowi Chmielowskiemu i Józefowi Korzeniowskiemu inaugurując tym samym szkolne obchody Roku poświęconego tym wybitnym postaciom. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prezydent Miasta Siedlce pan Wojciech Kudelski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach pan Mariusz Bułas oraz dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach pani Marzena Kowalczuk. Seminarium zostało przygotowane przez słuchaczy pracujących pod kierunkiem nauczycielI Edyty Biardy, Urszuli Talacha i Marii Lech. Całość prowadził słuchacz Jakub Bartniczuk. Postać Adama Chmielowskiego przybliżyła zebranym słuchaczka Aleksandra Soczewka, natomiast Józefa Conrada Korzeniowskiego słuchaczka Natalia Kubiak.

Zwracając się do zebranych pan prezydent Wojciech Kudelski podkreślił znaczenie wybranych na seminarium postaci zaznaczając zarazem, że często trudno jest zauważyć obok siebie drugiego potrzebującego człowieka. Brat Albert Chmielowski jest postacią godną naśladowania - mówił prezydent.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Centrum pani Edyta Biarda podziękowała gościom za przybycie, a słuchaczom występującym wręczyła okolicznościowe podziękowania.

Więcej informacji na temat seminarium można przeczytać na stronie Miasta Siedlce.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii, które wykonał pan Piotr Kowalczuk

Wyjście na film "Maria Skłodowska-Curie"

07.03.2017

7 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizowano wyjście na film Maria Skłodowska-Curie w reżyserii Marie Noelle. Słuchacze wraz ze swoimi nauczycielami uczestniczyli w seansie, który przybliżył wszystkim postać wybitnej polskiej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Była to okazja nie tylko do bliższego poznania jej odkryć w dziedzinie fizyki i chemii, ale też jako osoby prywatnej, zmagającej się z problemami dnia codziennego w tamtych czasach, w tym również z problemami społecznymi.

Rolę głównej bohaterki w filmie gra Karolina Gruszka.

Wyjście zorganizowały panie Elżbieta Cała i Maria Lech.

Etap okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości

02.03.2017

Menedżera podwładni słuchają, bo muszą.

Przywódcy, bo chcą.

P. Drucker

 

2 marca 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadzono etap okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości. W bieżącym roku szkolnym przebiega ona pod hasłem Przywództwo w biznesie. Siedleckie CKU podczas zawodów reprezentował Kamil Rępiński - słuchacz semestru II liceum ogólnokształcącego, który pod kierunkiem nauczyciela podstaw przedsiębiorczości Stanisława Waberskiego przygotowywał się do olimpiady. Zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Podczas ich pracy opiekunowie uczniów uczestniczyli w spotkamiu z panem Tomaszem Szczęśniakiem - animatorem projektów edukacyjnych i społecznych na temat warunków rozwoju uczniów i budowania efektywnych zespołów ludzkich. Po zakończeniu prac przez zawodników odbył się wspólny wykład dla zawodników i ich opiekunów na temat Przywódcy w działalności, który wygłosił dr hab. Sławomir Winch. W drugiej części zawodów uczestnicy rozwiązywali zadania sytuacyjne.

Gratulujemy naszemu słuchaczowi zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady oraz jego merytorycznemu opiekunowi i życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zawodów autorstwa Stanisława Waberskiego.