zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Witamy na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

ulotka CKU

 

Interesujesz nas Ty, Drogi Słuchaczu, a nie Twoje pieniądze.
Poznaj 12 powodów, dla których warto wybrać CKU w Siedlcach

 

ZŁOTA DWUNASTKA” - 12 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ CKU

   

 1. Jesteśmy szkołą publiczną- więc nie płacisz za naukę
 2. Uczysz się w systemie zaocznym - 2 dni w tygodniu (co tydzień lub co dwa tygodnie)
 3. W szkole jest przyjazna atmosfera - zrozumiemy Twoje problemy z pracą, zdrowiem, opieką nad dzieckiem, .... i pomożemy Ci
 4. W szkole pracuje dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra - w większości to egzaminatorzy, którzy wiedzą jak dobrze przygotować Cię do egzaminów
 5. Mamy wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 6. Mamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 7. Możesz bezpłatnie skorzystać z Internetu w Multimedialnym Centrum Informacji zlokalizowanym w bibliotece szkolnej
 8. Polecane przez nauczycieli literaturę i podręczniki wypożyczysz bezpłatnie w doskonale wyposażonej bibliotece szkolnej
 9. Stosujemy nowoczesne metody nauczania
 10. Wiele się u nas dzieje- jeśli chcesz rozwijać swoje pasje artystyczne, historyczne, ekonomiczne, ... - masz na to szanse
 11. Mamy dobrą lokalizację, dogodny dojazd
 12. Jesteśmy szkołą z tradycją - istniejemy od ponad 60 lat, nie znikniemy z rynku edukacyjnego
Wersja do druku

Aktualności

Pożegnanie absolwentów liceum ogólnokształcącego

05.01.2017

Cierpliwość, wytrwałość i pot

tworzą niepokonaną kombinację sukcesu

Napoleon Bonaparte

 

05 stycznia 2017 r. kolejna grupa słuchaczy liceum ogólnokształcącego ukończyła szkołę. Pani dyrektor Edyta Biarda zwracając się do absolwentów pogratulowała im tego sukcesu i powiedziała, że jest on efektem ich wytrwałej, ciężkiej pracy, tym bardziej że w wielu przypadkach musieli godzić naukę z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Przytoczyła przy tym słowa Donalda Trumpa, który powiedział Wiele razy będziesz miał ochotę się poddać, ale tego nie zrobisz. Wiele razy, będziesz myślał, że nie dasz rady, wtedy zmobilizujesz się najbardziej i spróbujesz jeszcze raz

Dyrektor wyraziła nadzieję, że czas spędzony w szkole będą w przyszłości dobrze wspominać, a zdobyta wiedza i umiejętności będą pomagały im osiągać dalsze sukcesy.

Słuchacze wyróżniający się w nauce otrzymali z rąk pani dyrektor listy gratulacyjne. Następnie wręczone zostały absolwentom świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie z gronem pedagogicznym.

Fotorelacja - Elżbieta Cała

Święta noc pokój niesie ludziom...

20.12.2016

Słuchajcie wszyscy poszukiwaniem strudzeni.

Każdy ma swoją gwiazdę, która potrafi go zmienić

 

20 grudnia 2016 r. w siedleckim CKU odbyło się spotkanie opłatkowe obecnych i emerytowanych pracowników placówki, przedstawicieli słuchaczy oraz zaproszonych gości. Dyrektor szkoły Edyta Biarda witając uczestników spotkania powiedziała, że ten świąteczny czas jest okazją do okazania sobie nawzajem życzliwości i dobra; przypomniała też historię najstarszych kolęd polskich zwracając uwagę, że wiele z nich powstało i było śpiewanych w najtrudniejszych dla naszej Ojczyzny czasach.

Po wystąpieniu pani dyrektor miało miejsce wspólne kolędowanie razem z duetem młodych artystów Michaliny Troć (gitara) i Kamila Rępińskiego (śpiew).

Po części muzycznej głos ponownie zabrała pani dyrektor życząc wszystkim radosnych, pełnych rodzinnego ciepła i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Następnie wspólnie dzielono się opłatkiem.

Po życzeniach przyszedł czas na degustację wigilijnych potraw.

Spotkanie przygotowali: Edyta Biarda, Elżbieta Cała, Urszula Talacha, Maria Lech, Hanna Mikołajczyk i Piotr Kowalczuk.

Fotorelacja - Elżbieta Cała.

podsumowanie obchodów Roku Sienkiewicza w CKU

01.12.2016

1 grudnia 2016 r. o godz. 11,00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca obchody Roku Henryka Sienkiewicza. W czasie jej trwania zebrani (zaproszeni goście, nauczyciele oraz słuchacze) mieli okazję bliżej poznać biografię oraz twórczość Henryka Sienkiewicza. Pierwsza część spotkania została przeznaczona na prezentacje słuchaczy, którzy wystąpili z referatami:

 • "Henryk Sienkiewicz prywatny" (Aleksandra Soczewka z sem. IV LO; pracująca pod kierunkiem Pani Urszuli Tachy, nauczyciela języka polskiego)
 • "Henryk Sienkiewicz w korespondencji" (Natalia Kubiak z sem. IV LO; pracująca pod kierunkiem Pani Edyty Biardy, nauczyciela języka polskiego)
 • "Wędrówki bohaterów <<Ogniem i mieczem>>- prezentacja kartograficzna" (Monika Cała z sem. III TR; pracująca pod kierunkiem Pani Elżbiety Cała, nauczyciela przedmiotów zawodowych)

Ponadto zgromadzeni na konferencji wysłuchali wystąpienia Michala Koszary z sem. III LOC na temat Tygodnia Pisania Listów obchodzonego w placówce i inspirowanego twórczością Sienkiewicza. Dowiedzieli się również kto zwyciężył w tegorocznym konkursie literackim zorganizowanym pod hasłem "Quo vadis... człowieku?".

Na zakończenie pierwszej części spotkania Pan Piotr Kowalczuk przedstawił wszystkie działania podejmowane w Centrum z okazji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego. Całość prowadził Jakub Bartniczuk z sem. V LOA. Muzyczne wystąpienia (inspirowane ścieżkami dźwiękowymi z ekranizacji dzieł polskiego noblisty) pzygotował Kamil Rępiński z sem. I LOA. Gościnnie wystąpił także absolwent naszej placówki- Mateusz Pieńkowski.

Konferencję zakończyły: spotkanie przy kawie, rozmowy, oglądanie licznych ekspozycji i wystaw przygotowanych w Centrum.

W czasie konferencji słuchacze mieli okazję nie tylko lepiej poznać postać Henryka Sienkiewicza, ale także mogli doskonalić umiejętność wystąpień publicznych.

Organizatorami obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w Centrum byli nauczyciele: Edyta Biarda, Urszula Talacha (nauczyciele języka polskiego), Maria Lech, Hanna Mikołajczyk (nauczyciele bibliotekarze), Elżbieta Cała (nauczyciel przedmiotów zawodowych) oraz Piotr Kowalczuk (nauczyciel historii).

W konferencji uczestniczyli także zaproszeni Goście reprezentujący:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

szkolny etap olimpiady przedsiębiorczości

01.12.2016

1 grudnia w naszej placówce odbył się szkolny etap XII edycji olimpiady przedsiębiorczości zorganizowanej pod hasłem "Przywództwo w biznesie". Hasło tegorocznej edycji dotyczy przede wszystkim następujących obszarów:

 • wyzwań w kryzysie (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przywództwa na skuteczność działań restrukturyzacyjnych)
 • wspierania innowacji (w tym tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu kultur organizacyjnych nastawionych na innowacje)
 • budowania zespołu (w tym zasad doboru, organizacji pracy zwiększającej skuteczność zespołu, umiejętności przezwyciężania sytuacji konfliktowych w zespole).

Olimpiada to wspólna inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz 5 największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie u młodzieży umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach słuchacze od wielu lat uczestniczą w kolejnych edycjach olimpiady. Również w tym roku szkolnym grupa słuchaczy przystąpiła do etapu szkolnego, który był nadzorowany przez komisję w składzie: Stanisław Waberski, Elżbieta Cała, Hanna Mikołajczyk. Gratulujemy wszystkim przystępującym do olimpiady i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników (11 stycznia 2017).

Eliminacje okręgowe odbędą się 2 marca.