zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Witamy na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

ulotka CKU

 

Interesujesz nas Ty, Drogi Słuchaczu, a nie Twoje pieniądze.
Poznaj 12 powodów, dla których warto wybrać CKU w Siedlcach

 

ZŁOTA DWUNASTKA” - 12 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ CKU

   

 1. Jesteśmy szkołą publiczną- więc nie płacisz za naukę
 2. Uczysz się w systemie zaocznym - 2 dni w tygodniu (co tydzień lub co dwa tygodnie)
 3. W szkole jest przyjazna atmosfera - zrozumiemy Twoje problemy z pracą, zdrowiem, opieką nad dzieckiem, .... i pomożemy Ci
 4. W szkole pracuje dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra - w większości to egzaminatorzy, którzy wiedzą jak dobrze przygotować Cię do egzaminów
 5. Mamy wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 6. Mamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 7. Możesz bezpłatnie skorzystać z Internetu w Multimedialnym Centrum Informacji zlokalizowanym w bibliotece szkolnej
 8. Polecane przez nauczycieli literaturę i podręczniki wypożyczysz bezpłatnie w doskonale wyposażonej bibliotece szkolnej
 9. Stosujemy nowoczesne metody nauczania
 10. Wiele się u nas dzieje- jeśli chcesz rozwijać swoje pasje artystyczne, historyczne, ekonomiczne, ... - masz na to szanse
 11. Mamy dobrą lokalizację, dogodny dojazd
 12. Jesteśmy szkołą z tradycją - istniejemy od ponad 60 lat, nie znikniemy z rynku edukacyjnego
Wersja do druku

Aktualności

podsumowanie obchodów Roku Sienkiewicza w CKU

01.12.2016

1 grudnia 2016 r. o godz. 11,00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca obchody Roku Henryka Sienkiewicza. W czasie jej trwania zebrani (zaproszeni goście, nauczyciele oraz słuchacze) mieli okazję bliżej poznać biografię oraz twórczość Henryka Sienkiewicza. Pierwsza część spotkania została przeznaczona na prezentacje słuchaczy, którzy wystąpili z referatami:

 • "Henryk Sienkiewicz prywatny" (Aleksandra Soczewka z sem. IV LO; pracująca pod kierunkiem Pani Urszuli Tachy, nauczyciela języka polskiego)
 • "Henryk Sienkiewicz w korespondencji" (Natalia Kubiak z sem. IV LO; pracująca pod kierunkiem Pani Edyty Biardy, nauczyciela języka polskiego)
 • "Wędrówki bohaterów <<Ogniem i mieczem>>- prezentacja kartograficzna" (Monika Cała z sem. III TR; pracująca pod kierunkiem Pani Elżbiety Cała, nauczyciela przedmiotów zawodowych)

Ponadto zgromadzeni na konferencji wysłuchali wystąpienia Michala Koszary z sem. III LOC na temat Tygodnia Pisania Listów obchodzonego w placówce i inspirowanego twórczością Sienkiewicza. Dowiedzieli się również kto zwyciężył w tegorocznym konkursie literackim zorganizowanym pod hasłem "Quo vadis... człowieku?".

Na zakończenie pierwszej części spotkania Pan Piotr Kowalczuk przedstawił wszystkie działania podejmowane w Centrum z okazji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego. Całość prowadził Jakub Bartniczuk z sem. V LOA. Muzyczne wystąpienia (inspirowane ścieżkami dźwiękowymi z ekranizacji dzieł polskiego noblisty) pzygotował Kamil Rępiński z sem. I LOA. Gościnnie wystąpił także absolwent naszej placówki- Mateusz Pieńkowski.

Konferencję zakończyły: spotkanie przy kawie, rozmowy, oglądanie licznych ekspozycji i wystaw przygotowanych w Centrum.

W czasie konferencji słuchacze mieli okazję nie tylko lepiej poznać postać Henryka Sienkiewicza, ale także mogli doskonalić umiejętność wystąpień publicznych.

Organizatorami obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w Centrum byli nauczyciele: Edyta Biarda, Urszula Talacha (nauczyciele języka polskiego), Maria Lech, Hanna Mikołajczyk (nauczyciele bibliotekarze), Elżbieta Cała (nauczyciel przedmiotów zawodowych) oraz Piotr Kowalczuk (nauczyciel historii).

W konferencji uczestniczyli także zaproszeni Goście reprezentujący:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

szkolny etap olimpiady przedsiębiorczości

01.12.2016

1 grudnia w naszej placówce odbył się szkolny etap XII edycji olimpiady przedsiębiorczości zorganizowanej pod hasłem "Przywództwo w biznesie". Hasło tegorocznej edycji dotyczy przede wszystkim następujących obszarów:

 • wyzwań w kryzysie (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przywództwa na skuteczność działań restrukturyzacyjnych)
 • wspierania innowacji (w tym tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu kultur organizacyjnych nastawionych na innowacje)
 • budowania zespołu (w tym zasad doboru, organizacji pracy zwiększającej skuteczność zespołu, umiejętności przezwyciężania sytuacji konfliktowych w zespole).

Olimpiada to wspólna inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz 5 największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie u młodzieży umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach słuchacze od wielu lat uczestniczą w kolejnych edycjach olimpiady. Również w tym roku szkolnym grupa słuchaczy przystąpiła do etapu szkolnego, który był nadzorowany przez komisję w składzie: Stanisław Waberski, Elżbieta Cała, Hanna Mikołajczyk. Gratulujemy wszystkim przystępującym do olimpiady i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników (11 stycznia 2017).

Eliminacje okręgowe odbędą się 2 marca.

Czy warto się ubezpieczać?

18.11.2016

18 listopada 2016 r. w naszej placówce miało miejsce spotkanie z panią Lidią Ochnio - niezależnym agentem ubezpieczeniowym. Tematem prelekcji była Charakterystyka ubezpieczeń na świecie. W czasie spotkania omówione zostały ubezpieczenia na życie, komunikacyjne, mienia, turystyczne. Słuchacze zadawali bardzo dużo pytań dotyczących przede wszystkim ubezpieczeń  odpowiedzialności cywilnej a także związanych z wyjazdami za granicę.

Spotkanie zorganizowała pani Dorota Sitarz.

Dzień Niepodległości w Siedlcach

11.11.2016

11 listopada 2016 r. w Siedlcach obchodzono uroczyście 98 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Narodowe Święto Niepodległości rozpoczęło się Mszą Św. w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele pw. Św. Józefa przez Ordynariusza Diecezji Siedleckiej ks. bpa Kazimierza Gurdę w asyście ks. bpa Piotra Sawczuka. Po Mszy Św. dalsza część uroczystości miała miejsce na Placu Wolności. W trakcie ich trwania prezydent Miasta Siedlce pan Wojciech Kudelski zwracając się do mieszkańców przypomniał o doświadczeniach patriotów i wspólnej drodze do Niepodległej.

W powyższych uroczystościach wzięli też udział  Dyrekcja i nauczyciele naszego Centrum: Edyta Biarda, Elżbieta Cała, Piotr Kowalczuk, Damian Janowski. Uczestniczyli w nim też słuchacze wraz z pocztem sztandarowym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacją z obchodów na stronie http//www.siedlce.pl